Шадманова , Л. Ш., Г. Т. Ситпаева, Г. С. Муканова, и Н. В. Фризен. «Молекулярно-генетический анализ Malus Sieversii – сравнение Джунгарской популяции in Situ и Ex Situ». Turczaninowia, т. 22, вып. 2, июнь 2019 г., сс. 187-98, doi:10.14258/turczaninowia.22.2.15.