[1]
Л. Ш. Шадманова, Г. Т. Ситпаева, Г. С. Муканова, и Н. В. Фризен, «Молекулярно-генетический анализ Malus sieversii – сравнение Джунгарской популяции in situ и ex situ», Turczaninowia, т. 22, вып. 2, сс. 187-198, июн. 2019.