Gavrilova, O., Britski, D., Grigorieva, V., Tarasevich, V., Pozhidaev, A. и Leunova, V. (2018) Морфология пыльцы представителей рода Euonymus (Celastraceae), Turczaninowia, 21(4), сс. 188-206. doi: https://doi.org/10.14258/turczaninowia.21.4.20.