SKAPTSOV, M. V.; SMIRNOV, S. V.; KUTSEV, M. G. ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ ОБЛЕПИХИ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.). Turczaninowia, v. 16, n. 3, p. 152–156, 11.