GAVRILOVA, O.; BRITSKI, D.; GRIGORIEVA, V.; TARASEVICH, V.; POZHIDAEV, A.; LEUNOVA, V. Морфология пыльцы представителей рода Euonymus (Celastraceae). Turczaninowia, v. 21, n. 4, p. 188-206, 11 дек. 2018.