SKAPTSOV, M. V.; KUTSEV, M. G.; KRASNOBORODKINA, M. A.; SMIRNOV, S. V.; UVAROVA, O. V.; SINITSYNA, T. A.; KECHAYKIN, A. A.; SHMAKOV, A. I. Секвенирование и GO аннотация транскриптома культуры клеток и тканей Rumex acetosa in vitro. Turczaninowia, v. 20, n. 4, p. 119-124, 1 дек. 2017.