SKAPTSOV, M. V.; SMIRNOV, S. V.; KUTSEV, M. G.; SHMAKOV, A. I. Проблемы стандартизации в проточной цитометрии растений. Turczaninowia, v. 19, n. 3, p. 120-122, 23 сен. 2016.