KURITSKAYA, E. V.; NEDOLUZHKO, A. I.; VRZHOSEK, E. V.; BOLTENKOV, E. V. Kлональное микроразмножение Chrysanthemum leiophyllum (Asteraceae). Turczaninowia, v. 19, n. 2, p. 99-104, 21 июн. 2016.