Skaptsov, M. V., Smirnov, S. V., & Kutsev, M. G. (1). ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ ОБЛЕПИХИ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.). Turczaninowia, 16(3), 152–156. https://doi.org/10.14258/turczaninowia.16.3.20