Terekhina, T. A., & Kopytina, T. M. (2016). Вклад Р. В. Камелина в развитие ботаники в Алтайском госуниверситете. Turczaninowia, 19(4), 25-31. извлечено от http://turczaninowia.asu.ru/article/view/1668