(1)
Skaptsov, M. V.; Smirnov, S. V.; Kutsev, M. G. ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ ОБЛЕПИХИ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.). Turczaninowia 1, 16, 152–156.