(1)
Vasjukov, V. M. Oxytropis Knjazevii – новое название для O. Tatarica Knjaz. (Fabaceae). Turczaninowia 1, 17, 5.