(1)
Gavrilova, O.; Britski, D.; Grigorieva, V.; Tarasevich, V.; Pozhidaev, A.; Leunova, V. Морфология пыльцы представителей рода Euonymus (Celastraceae). Turczaninowia 2018, 21, 188-206.