[1]
Gavrilova, O., Britski, D., Grigorieva, V., Tarasevich, V., Pozhidaev, A. и Leunova, V. 2018. Морфология пыльцы представителей рода Euonymus (Celastraceae). Turczaninowia. 21, 4 (дек. 2018), 188-206. DOI:https://doi.org/10.14258/turczaninowia.21.4.20.